دیدار مدیر شعب استان با خانواده همکار آزاده

مدیر شعب استان با خانواده همکار آزاده دیدار کرد

حسین حاجی پور مدیر شعب استان به اتفاق مسئول حوزه حراست ،روسای دوایر اداری ومالی وکارشناس روابط عمومی با حضور در منزل حسین قاضی زاده همکار آزاده این مدیریت با خانواده وی دیدار وگفتگو کرد .

مدیر شعب استان در ابتدای  ضمن تبریک سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی از رشادت ها واز جان گذشتگی آنان تقدیر کرد .

حاجی پور  گفت بهترین وشیرین ترین دوران زندگی هر فردی دوران نوجوانی وجوانی است ودر این دوران افراد آرزوها وآمالی را برای آینده خود ترسیم می کنند
 

وی  با بیان این مطلب که حسین قاضی زاده این دوران را در اسارت ودر شکنجه گاه دولت بعث عراق گذرانده است افزود قاضی زاده جزءآن 23نفر نوجوان وجوانی بود که به اسارت دشمن در آمد ودشمن با به راه  انداختن تبلیغات دروغین مبنی بر اجباری بودن اعزام رزمندگان به جبهه های جنگ سعی در بسیج افکاری عمومی جهانیان در راستای خواسته های خود بود که با هوشیاری واستقامت قاضی زاده وهمرزمانش تبلیغات سوء دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی  شکست خورد .
 

در ادامه دیدار حسین قاضی زاده خاطراتی را از دوران اسارات وهمچنین دیدار با صدام بیان کرد وگفت دولت بعثی عراق با به را ه انداختن تبلیغات گسترده قصد داشت به دنیا القاح کند که ایران کودکان ونوجوانان را مجبور به حضور در جبهه های جنگ می کند .
 

همکار آزاده با اشاره به برنامه صدام برای فرستادن آن 23نفر به کشور فرانسه، گفت به محض اطلاع ما از نقشه دشمن اعتصاب غذای 5روزه  در استخبارات عراق شروع شد

وی افزود صدام در ادامه تبلیغات سوءخود علیه نظام جمهوری اسلامی قصد تخریب چهره ایران در دنیا را داشت که با همدلی ما 23نفر واعتصاب غذا  مجبور به عقب نشینی شد وما 23نفر را از استخبارات به اردوگاه برگرداند وبه این ترتیب بااستقامت ما  نقشه آنها با شکست مواجه شد .
حسین قاضی زاده در زمان اسارت 15سال داشت وحدود 9سال رادر اسارات بسر برد .

 

شایان ذکر است خاطرات دوران اسارت قاضی زاده وهمرزمانش در کتابی تحت عنوان آن 23نفر به قلم احمد یوسف زاده نوشته وبه چاب رسیده است .

 

 
Last Updated 1397/6/21