برگزاری دوره اموزشی انگیزش در محیط کار

دوره آموزشی انگیزش در کار به مدت 8ساعت در مدیریت کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان دوره آموزشی انگیزش در کار به مدت 8ساعت وبا حضور 35نفر از پایوران مدیریت وشعب تحت پوشش برگزار شد .
نظریه سلسه مراتب نیازها ،نظریه برابری ،نظریه تقویت ونظریه هدف از جمله مطالب این  دوره آموزشی بود که توسط رضا علی پور مدرس دوره به شرکت کنندگان آموزش داده شد  .
Last Updated 1397/7/28