دوره آموزشی مدیریت خلاق به مدت 17ساعت در مدیریت کرمان برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی مدیریت خلاق

این دوره های آموزشی وبا حضور 35نفر از روسا و پایوران شعب تحت پوشش به مدت 17ساعت در محل مرکز آموزشی شهید چمران مدیریت برگزار شد .

تعریف خلاقیت ،تفاوت خلاقیت با نوآوری ،ویژگی های خلاقیت ،تفکر خلاق ،ویژگی هاو صفات  افراد خلاق ، تفاوت نوآوری با تغییر ،عوامل وموانع خلاقیت ،انواع نوآوری ،فرآیند حل مسئله ،تکنیک های تحلیل محیط ، مباحثی بود که توسط مسعود پور کیانی مدرس دوره به فراگیران آموزش داده شد .

Last Updated 1397/11/3