دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم حجاب وعفاف در مدیریت کرمان برگزار شد

در راستای گسترش فرهنگ عفاف وحجاب وتحکیم ارزش ها وتقویت باورهای دینی دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم حجاب وعفاف به مدت 8ساعت وبا حضور 41نفر از کارکنان برگزار شد .

حجت الاسلام  والمسلمین مجتبی پور قربان مدرس این دوره  با بیان اینکه حجاب صرفا یک پوشش نیست رعایت حجاب وعفاف را به عنوان مهمترین دغدغه جامعه عنوان کرد.

 وی نقش حجاب وسبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی را در حفظ حریم خانواده با اهمیت دانست وبرگسترش فرهنگ حجاب وعفاف در جامعه تاکید کرد .

در ادامه این دوره آموزشی سرفصلهای  چون مفهوم حجاب وعفاف ،فلسفه وفواید حجاب ،حجاب از نگاه قران کریم و روایات ،تهدیدهای موجود در حوزه عفاف وحجاب ، فرهنگ حجاب وعفاف در نظام اداری وحجاب واخلاق مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت

Last Updated 1398/6/31