به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان مدیر عامل بانک در حاشیه سفر به استان کرمان باکارکنان شعب انار وشهید صدوقی دیدار ودر فضای صمیمی با آنان گفتگو کرد

سفر مدیر عامل بانک مسکن همزمان با سفر رئیس جمهور به استان کرمان

مدیر عامل بانک در این دیدار پیرامون وضعیت جذب سپرده ،تخصیص منابع ،وصول مطالبات وخدمات جدید بانک سوالاتی را با کارکنان مطرح کرد .

مدیر عامل بانک در این دیدار پیرامون وضعیت جذب سپرده ،تخصیص منابع ،وصول مطالبات وخدمات جدید بانک  سوالاتی را با کارکنان مطرح کرد .

رحیمی انارکی با اشاره به این موضوع که بانکها نرخ سپرده های خود را تا حدودی کنترل کرده اند ،اظهار داشت فرصت مناسبی برای جذب مشتریان جدید فراهم است

رئیس هئیت مدیره بانک افزود انتظار از شعبی که در مناطق برخوردار هستند در جذب منابع بالاتر از سایر شعب است وبایستی تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیر د

وی در ادامه میزان استقبال سپرده گذاران از طرح های جدید بانک بویژه طرح 2و1را جویا شد

همچنین مدیر عامل بانک با کارکنان وکارشناسان دوایر مدیر یت نیز در فضای صمیمی ملاقات کرد ودر جریان نقطه نظرات وپیشنهادات آنان قرار گرفت
Last Updated 1398/8/26