تازه های اخبار تازه های اخبار

شعبه منوجان نهال اعتمادرا دربین مردم کاشته است

گفتگو با رییس شعبه منوجان

شعبه منوجان از شعب جنوبی مدیریت کرمان است که به رغم محرومیت منطقه وکمبود امکانات،توانسته از ابتدای سال 97تا پایان خردادماه 99با رشدی معادل 40/136 بیشترین درصد رشد را در جذب منابع، در بین شعب تحت پوشش این مدیریت داشته باشد ؛همچنین با تلاش کارکنان منابع این شعبه اخیرا "از مرز 500 میلیارد ریال گذشت ؛ بمنظور آگاهی از دلایل موفقیت شعبه گفتگویی را با کوروش مهنی رییس شعبه انجام داده ایم که پیش روی شماست .

شعبه منوجان  از شعب جنوبی مدیریت کرمان است که به رغم محرومیت منطقه وکمبود امکانات،توانسته از ابتدای سال 97تا پایان خردادماه 99با رشدی معادل  40/136 بیشترین درصد رشد را در جذب منابع، در بین شعب تحت پوشش این مدیریت  داشته باشد  ؛همچنین با تلاش کارکنان منابع این شعبه اخیرا "از  مرز  500 میلیارد ریال گذشت ؛ بمنظور آگاهی از دلایل موفقیت شعبه گفتگویی را با کوروش مهنی رییس شعبه انجام داده ایم که پیش روی شماست .

با توجه به اینکه شعبه بیشترین درصد رشد را طی دوسال گذشته داشته وبه تازگی  منابع شعبه از مرز 500میلیارد ریال عبور  کرده است  ؛علل این موفقیت را درچه می دانید؟
یکی از عوامل اصلی موفقیت شعبه در کسب این موفقیت علی الرغم محرومیت موجود در منطقه  همدلی ،اتحاد بین کارکنان همچنین ایجاد انگیزه در کارکنان با اجرای تفکر کارمند مداری که به نظر من اهمیت دادن به کارکنان ودریافت نظرات واحترام به آنان  یکی از بهترین راههای ترغیب کارکنان به مشارکت در بازاریابی است ،ارایه خدمات وراهنمایی موثر مشتریان عامل دیگری ست که در پیشرفت شعبه نقش بسزایی  داشته است  ؛یکی دیگر از علل موفقیت شعبه با توجه به نبود امکانات برخورد صحیح ودلسوزانه کارکنان با مشتریان است ،که در نهایت این امر  منجر به کاشت نهال اعتماد در دل مردم نسبت به بانک مسکن شده است؛ بطوریکه که اکثر مردم منوجان بانک مسکن را امین خود می دانند وبه آن اعتماد کامل دارند واین اعتماد حاصل تلاش وزحمات تمامی همکاران طی سالهای گذشته بوده که به ثمر نشسته است .

با توجه به  شرایط کرونایی و وضعیت اقتصادی موجود درمنطقه ،چه راهکارهای  برای تداوم موفقیت شعبه در نظر دارید ؟
وفادار ساختن مشتریان وجلب اعتماد آنان از طریق تکریم واحترام وهمچنین ارایه مشاوره های مفید وسالم ازسوی کارکنان  مهمترین هدف شعبه در ادامه راه است؛ همچنین ارایه خدمات بانکی با سرعت ،دقت وکیفیت ،برجسته سازی نقاط قوت وخدمات ممتاز بانک ،اراستگی ونظافت شعبه ،ایجاد نظم بصری در شعبه با رعایت آراستگی کارکنان وشعبه ،افزایش مهارت وتوانمدی نیروی انسانی با تسلط کامل کارکنان بربخشنامه ها ودستورالعمل های صادره ،به روز کردن اطلاعات کارکنان وبرنامه ریزی جهت بازاریابی هدفمند در داخل وخارج ازشعبه ، تلاش در جهت جلوگیری از خروج منابع با برخورد مناسب با ارباب رجوع، جذب مشتریان جدید از طریق مشتریان وفادر شعبه بطوریکه مشتریان قدیمی با تبلیغ خدمات بانک در بین دوستان وآشنایان خود زمینه ورود مشتریان جدید را به شعبه فراهم نمایند .

 

با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم بانک جذب منابع ارزان قیمت است وچهلمین دوره قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه را پیش رو داریم ،در این زمینه چه اقداماتی در نظر دارید ؟

جذب منابع ارزان قیمت ،یکی از برنامه های بلندمدت این شعبه از سالهای  گذشته بوده است وسعی شعبه براین است که  سپرده های زیادی در بخش منابع ارزان قیمت جذب کند؛همچنین با توجه به در پیش بودن قرعه کشی چهلمین دوره حساب های قرض الحسنه سعی شده،با استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی وتبلیغاتی مشتریان به افتتاح حساب ترغیب شوند؛ که تا حدودی در این زمینه موفق عمل کرده ایم، بطوریکه  مانده سپرده های قرض الحسنه پس انداز وجاری  با 108میلیارد  وبا 21در صد کل منابع شعبه، نشان از موفقیت شعبه در این شاخص است .

ترکیب منابع شعبه به چه صورت است وموفقیت در کدام بخش بیشتر است ؟

ترکیب منابع بیشتر در دوبخش حساب ممتاز با 57درصد وحسابهای قرض الحسنه جاری وپس انداز با 21.5درصد است که جذابیت حسابهای ممتاز باعث شده با مانده  287میلیارد ریال بیشترین میزان  رشد را درحسابهای ممتاز داشته باشیم ،همچنین با توجه به اینکه جذب منابع ارزان قیمت یکی از اهداف اصلی ما در شعبه است، در این بخش نیز سعی شده از هر فرصتی برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز وجاری برای مشتریان استفاده شود؛ که مانده 108میلیارد ریال این حسابها به رغم وجود مشکلات مالی موجود در این منطقه، نشان از موفقیت در این دوبخش است .

 

فروش اقساطی طرح مسکن مهر یکی از مهمترین اهداف وارزان ترین راه جذب منابع است ؛در این خصوص شعبه چه اقداماتی انجام داده است ؟
خوشبختانه در خصوص فروش اقساطی طرح مسکن مهر این شعبه عملکرد مطلوبی داشته است و99.5درصد پروند ه های مسکن مهر فروش اقساطی شده است وما بقی پرونده ها نیز با شدت وجدیت در حال پیگیری می باشد.

در خصوص خدمات کارمزد محور چه برنامه ای دارید ؟
در خصوص خدمات کارمزد محور پرداخت تسهیلات مضاربه وصدور ضمانت نامه در دستور کار شعبه قرار دارد .علاوه براین  فرهنگ سازی استفاده از این خدمات وترغیب مشتریان به استفاده از خدمات کارمزد محور از  جمله مهمترین اهداف شعبه در این زمینه می باشد .

عملکرد شعبه را در بخش وصول مطالبات چگونه ارزیابی می کنید ؟
به منظور موفقیت در این بخش از ابتدای سال با برنامه ریزی وتقسیم پرونده های معوق در بین کارکنان شعبه در وقت اداری وهمچنین خارج از وقت اداری کارکنان نسبت به پیگیری معوق ها اقدام می کنند،اما به دلیل شرایط کرونا و وضعیت بد اقتصادی وهمچنین با توجه به اینکه شغل اکثرمردم کشاورزی است  وزیان ده بودن محصولات توان مالی مردم برای باز پرداخت اقساط تسهیلات کاهش  پیدا کرده است .

سخن پایانی :

جا دارد از همه همکارانی که طی سالهای گذشته در این شعبه برای اعتلای نام بانک تلاش وکوشش فراوانی کرده اند  تشکر وقدر دانی نمایم و ازهمه همکارانم  درشعبه که با وجود تمام کمبودها ونبود امکانات لازم وبا  حجم بالای کار ومحرومیت منطقه از نظر اقتصادی، تلاش نموده اند وبیشتر درصد رشد را دربین شعب تحت پوشش مدیریت در مقطع مورد بررسی داشته اند تقدیر وتشکر می نمایم وامیدوارم این روند رشد همچون گذشته با تلاش وهمت مضاعف همکاران خوبم در شعبه ادامه داشته باشد.

 

 

آخرین بروزرسانی 1399/5/20