تازه های اخبار تازه های اخبار

حمایت وحفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است

حمایت وحفاظت از محیط زیست از وظایف همه اقشارجامعه است وبانک مسکن نیز در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، اقداماتی را در راستای فرهنگ سازی حمایت از محیط زیست انجام داده است .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان ،محمد غفوریان مدیر شعب استان با بیان این مطلب در دیدار با مدیر کل محیط زیست استان اظهار داشت:بانک مسکن در عمل به رسالت اجتماعی چندین سال است؛ که کمپین ها ی را درزمینه فرهنگ سازی وحمایت از مصرف درست آب وحفاظت از خاک در کشور اجرا کرده است .

مدیر شعب استان افزود: آب ،خاک  وهوا از مولفه های مهم تشکیل دهنده، محیط زیست است و وظیفه حفاظت وحراست از این موهبت الهی برعهده همه افراد جامعه است .

غفوریان توسعه خدمات بانکداری الکترونیک ،بهره مندی از امکانات وبسترهای الکترونیکی برای عملیات بانکی و استفاده کمتر از پول فیزیکی را از اقداماتی برشمرد، که در حفظ ونگهداری از محیط زیست موثر است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوزه فعالیت بانک مسکن گفت: تامین مسکن مناسب یکی از مهمترین نیازها ودغدغه های افراد جامعه است وبانک مسکن بعنوان متولی این امر آماده ارائه تسهیلات بمنظور کمک به خانه دار شدن کارکنان محیط زیست استان است .

مدیر شعب استان افزود: بانک مسکن بانک دولتی در بخش مسکن است وعلاوه بر پرداخت تسهیلات در بخش مسکن ،خدماتی که مردم از سایر بانکها دریافت می کنند؛ را نیزارائه می دهد .

وی در ادامه تصریح کرد : انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دو دستگاه شرایط بهتری را برای تعامل دوسویه ایجاد خواهد کرد .

مرجان شاکری مدیر کل محیط زیست استان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست گفت :هر هزینه ای که در این بخش انجام می شود، را باید به عنوان یک سرمایه گذاری برای آیندگان دید .

وی خاطر نشان کرد:از نظر تنوع آب هوایی و شرایط اقلیمی استان کرمان با  5اقلیم مختلف آب هوایی از مناطقی است، که  در کل دنیا کمتر جایی را می توان یافت؛ که اشرایط اقلیمی وتنوع آب وهوایی این  استان را  داشته باشد .

شاکری محیط زیست را شاه کلید تداوم حیات بر روی کره خاکی عنوان کرد وافزود :فرهنگ سازی وتوجه به آب ،خاک ،هوا و بطور کلی اقلیم باید در دستور کار همه ادارات ونهادها  قرار گیرد .

 

 

 

 

آخرین بروزرسانی 1399/11/29