تازه های اخبار تازه های اخبار

توانمندی نیروی انسانی تحقق اهداف عالی بانک را تسریع خواهد کرد

معاون اداره کل امور کارکنان در بازدید از شعب کرمان

به گزارش روابط عمومی مدیر یت کرمان ،رضا جوادی معاون اداره کل امور کارکنان به اتفاق کارشناسان این اداره کل به مدت چهار روز با حضور در شعب تحت پوشش مدیریت کرمان از نزدیک با مسائل ،مشکلات کارکنان آشنا ونقطه نظرها و پیشنهادات آنان را شنیدند .

رضا جوادی معاون اداره کل کارکنان در جمع کارکنان شعب مرکزی وشهید چمران زرند یکی از مهمترین اهداف حضور در شعب را بررسی مسائل ،مشکلات وجمع آوری نقطه نظرات وپیشنهادات کارکنان به دستور عضوهیات عامل ومعاون مدیر عامل در امورمنابع انسانی عنوان کرد .

وی افزود :با توجه به نگاه ویژه مدیران ارشد بانک به مسائل ومشکلات نیروی انسانی امیدواریم با برطرف کردن کاستی ها  و با توانمند سازی و استفاده بهینه از ظرفیتهای نیروی انسانی اهداف عالیه بانک  محقق شود .

شایان ذکر است  کارشناسان  اداره کل امور کارکنان طی چهار روز حضور در استان کرمان از تمامی شعب تحت پوشش مدیریت کرمان بازدید وبا تک تک کارکنان گفتگو کردند  ودر جریان مسائل ومشکلات آنان قرار گرفتند .
آخرین بروزرسانی 1400/4/27