تازه های اخبار تازه های اخبار

نقش همکاری صنایع فعال صنعت ساختمان در تولید مسکن

مدیر شعب استان تاکید کرد

مدیر شعب استان در نشست با مسوولان انجمن انبوه سازان استان که با هدف تعامل وهمکاری در ایجاد زنجیره ارزش در طرح اقدام ملی مسکن برگزار شد ؛بر نقش همکاری صنایع فعال در صنعت ساختمان در تولید مسکن تاکید کرد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان عقیل زینلی مدیر شعب استان با بیان این مطلب اظهارامیدواری کرد با همکاری همه سازمانهای متولی بخش مسکن  بستری فراهم شود، تا بانک مسکن به عنوان تنها نهاد تامین کننده مالی این بخش  بتواند نقش خود را در خانه دار کردن اقشار مختلف به بهترین نحو ایفا کند.

مدیر شعب استان با تشریح سیاست های اعتباری سال جاری بانک با تاکید بر توسعه تامل بین بانک وانبوه سازان وتمرکز منابع مالی آنان در بانک با توجه به ظرفیت استان در بخش مسکن اظهار امیدواری کرد : زمینه برای فعالیت بیشتر انجمن انبوه ساز ان در تولید مسکن فراهم شود .

زینلی  با اشاره به ارائه تسهیلات متنوع بانک برای ساخت ساز از فناوری نوین تا پرداخت تسهیلات برای احیا وبهسازی بافتهای  فرسوده برهمکاری سازمان های متولی درساخت مسکن تاکید کرد .

یوسفی عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان نیز در این نشست گفت :در استان انجمن انبوه سازان 300عضو دارد ،که 60درصد آنان فعال هستند وبا توجه به افزایش سقف تسهیلات بانک در سال جاری تقاضا برای ساخت مسکن نیز افزایش یافته است که امیدواریم با همکاری بانک روند تولید مسکن افزایش یابد .
آخرین بروزرسانی 1400/5/31