تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب استان در وبینار ارزیابی عملکرد شعب

با استفاده از ظرفیتهای موجود ارتقاءجایگاه مدیریت در ارزیابی عملکرد دور از دسترس نیست .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان عقیل زینلی مدیرشعب استان ، در ارزیابی عملکرد شعب تحت پوشش که از طریق وبینار برگزار شد ،با بیان این مطلب گفت :برای دستیبابی به اهداف  وارتقاءجایگاه شعب در ارزیابی عملکرد نیمه اول سال جاری باید، تمام شعب با همکاری ،همدلی و مشارکت تک تک کارکنان در راستای تحقق اهداف تلاش کنند .

زینلی همدلی ،همراهی وایجاد انگیزه در کارکنان در مسیر دستیبابی به موفقیت را مهمترین وظایف روسای شعب  دانست وافزود : هرچه میزان این همدلی وهمراهی در بین کارکنان به خصوص رئیس ومعاون شعبه بیشتر باشد، رسیدن به اهداف هم آسان تر  خواهد بود.

مدیر شعب استان  در ادامه با تقدیر از شعب موفق در جذب منابع و وصول مطالبات اظهارداشت :برخی از شعب عدم دستیابی به اهداف تعیین شده را ناشی از شرایط شیوع ویروس کرونا و  وضعیت شیفت بندی عنوان می کنند؛ که با توجه به اینکه همه شعب از شرایط یکسا نی برخوردارند، بنابراین این شعب باید با برنامه ریزی ومشارکت همه کارکنان  تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف در مدت باقی مانده تا پایان شهریور در دستور کارخود  قرار دهند .

وی با تاکید بر پیگیری مستمر ومداوم مطالبات یکی از آسان ترین وازران ترین راه های جذب منابع را وصول مطالبات معوق دانست وگفت : با وصول مطالبات معوق وبرگشت منابع بانک به چرخه مالی زمینه پرداخت تسهیلات جدید فراهم می شود .

زینلی بر استفاده بهینه شعب از فرصت محدودباقی مانده تا پایان طرح مهر اندیش  رادر راستای کاهش مطالبات معوق تاکید کرد.

مدیر شعب استان افزود :برای رسیدن به اهداف باید از مسائل حاشیه ای به دور باشیم وبا آسیب شناسی مشکلات موجود، با ایجاد تحول در عملکرد شعب ومدیریت  شرایط موجود را تغییر دهیم.

وی استفاده همه شعب تحت پوشش مدیریت  از پتانسل وظرفیت های موجود در استان و حرکت همزمان آنان در مدت محدود باقی مانده تا پایان شهریور ماه در جذب منابع و وصول مطالبات را زمینه ساز تحقق اهداف وارتقاءجایگاه مدیریت  درارزیابی عملکرد شش ماه نخست سال جاری عنوان کرد .

زینلی حمایت وپشتیبانی دوایر مدیریت ازشعب  را برای دستیابی به اهداف خواستار شد .

امید قاسم زاده معاون اجرایی مدیر یت نیز در این نشست با تقدیر از شعب شهید صدوقی ،سرباز ،پارس وشهید باهنر کرمان در خصوص کاهش مطالبات غیر جاری به دلیل عملکرد موفق تر نسبت به سایر شعب گفت :شعبی موفق هستند ،که حساسیت تحقق اهداف به تک تک کارکنان منتقل شده باشد وتمامی کارکنان در امور شعب وتحقق اهداف  مشارکت داشته باشند .

وی با اشاره به تسهیلات پرداختی  افزود: با توجه به حجم تسهیلات پرداختی ،افزایش مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات پرداختی نبوده است؛ امیدواریم با همفکری این چالش را برطرف کنیم .

معاون اجرایی مدیریت خاطر نشان کرد :چند سال است با سیاست های مناسب اداره کل اعتبارات محدودیتی در بخش اعتبارات نداشته ایم واستان کرمان عملکرد بسیار خوبی در بخش مشارکت مدنی داشته است ؛بطوریکه سال گذشته جزءاستانهای پیشرو بوده ایم .

قاسم زاده با تاکید بر تکریم ارباب رجوع  وبرخورد مناسب با مشتریان اظهار داشت : با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم وشیوع ویروش کرونا با توجه به وجود روحیه سازگار وتساهل که از همکاران سراغ داریم ،برخورد احترام آمیز همراه با سعه صدر از انتظارتی هست ،که از شعب در برخورد با مشتریان وارباب رجوع داریم .

معاون اجرایی مدیریت یاد آور شد: با توجه به آرامش به وجود آمده ،باید حداکثر استفاده را به رغم محدودیتهای موجود در راستای تحقق اهداف داشته باشیم .

محمد علی احمدی نژاد معاون مالی وفناوری مدیریت در ابتدای این نشست وبیناری با ارائه امار و عملکرد 4ماهه شعب تحت پوشش مدیریت از شعب موفق در بخش ها ی مختلف تقدیر وتشکر کرد .

معاون مالی وفناوری گفت : برای ارتقاءدرجه، شعب باید با تمرکز ، برنامه ریزی  ومشارکت همه کارکنان  تمام تلاش خود را در راستای ارتقاء همه شاخص بویژه شاخص های که نمره بالاتری در  ارزیابی عملکرد دارند؛ بکار گیرند  .

 

 

 

آخرین بروزرسانی 1400/5/31