سرویس برداشت بدون کارت سرویس برداشت بدون کارت

با عنایت با پیشرفت های صورت گرفته در ارایه خدمات بانکی در بانکهای سراسر کشور و نیز با توجه به اهمیت تمرکز بر ارایه سرویسهای جدید جهت  افزایش رضایتمندی مشتریان ، بانک مسکن برای اولین بار در سطح کشور جهت نیل به این هدف مهم سرویس جدیدی به نام " برداشت بدون کارت " را راه اندازی نموده که با استفاده از آن می توان بدون همراه داشتن کارت از دستگاه های خودپرداز بانک مسکن برداشت وجه نمود.

برای استفاده از این سرویس ، مشتری دارای مسکن کارت می تواند به یکی از سه روش ذیل اقدام نماید؛

 • دستگاه خودپرداز :
  • مشتری پس از ورود مسکن کارت و رمز چهار رقمی و انتخاب منوی "شارژ و سایر خدمات" و سپس" خدمات برداشت بدون کارت" با وارد کردن مبلغ، شماره تلفن همراه شخص گیرنده وجه و رمز دلخواه 5 تا 12 رقمی ، یک قبض برداشت بدون کارت ایجاد و برای شماره تلفن همراه وارد شده پیامک می گردد.
 • کیوسک :
  • ایجاد قبض برداشت بدون کارت بر روی کیوسک های بانک مسکن نیز مشابه با روش مورد استفاده در دستگاه های خودپرداز و از طریق منوی "برداشت بدون کارت" امکان پذیر است.
 • درگاه اینترنت :
  • مشتری پس از ورود به صفحه کاربری خود می تواند با مراجعه به منوی کارت و انتخاب گزینه "صدور قبض برداشت بدون کارت" همانند مراحل ذکر شده در دستگاه خودپرداز صورت میپذیرد.
 • نحوه برداشت وجه :
  • شخص گیرنده وجه با مراجعه به یکی از دستگاه های خودپرداز بانک مسکن بدون ورود کارت و انتخاب منوی " سرویس های بدون کارت" و سپس "برداشت بدون کارت" با وارد نمودن شماره قبض و نیز رمز آن که توسط شخص ایجاد کننده قبض تعیین گردیده است می تواند مبلغ مورد نظر را در یک یا چند مرحله برداشت نماید.

 

تذکر :

 • این سرویس تنها برای پذیرندگان مسکن کارت که کارتهای آنها دارای قابلیت انتقال وجه می باشد فعال بوده و دریافت وجه نیز تنها با مراجعه به دستگاه های خودپرداز بانک مسکن مقدور می باشد.
 • هر مشتری در روز تا 3 مرتبه و تا سقف 2.000.000 ریال می تواند قبض برداشت بدون کارت ایجاد نماید.
 • دارنده Ticket و رمزمرتبط آن، با استفاده از این سرویس می تواند در روز تا 3 مرتبه و تا حداکثر مبلغ 2.000.000 ریال وجه نقد از دستگاه خودپرداز دریافت نماید .
 • تا پیش از اولین برداشت، شخص ایجاد کننده قبض می تواند با مراجعه به یکی از دستگاههای خودپرداز یا کیوسک بانک مسکن و یا استفاده از اینترنت بانک با وارد کردن کارتی که توسط آن صدور قبض برداشت بدون کارت انجام شده است و وارد کردن شماره موبایل اعلام شده و شماره پیگیری چاپ شده بر روی رسید مشتری قبض را ابطال نماید و مبلغ قبض به حساب متصل به کارت واریز میگردد.
تاریخ ویرایش1398/7/14- 6:58