از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن

تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم

تسهیلات انفرادی از محل اوراق ممتاز به منظور ساخت واحد مسکونی به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد:

 • سقف تسهیلات:

     - تهران: 2000 میلیون ریال

     - مراکز استان و شهرهای بالای 200هزار نفر: 1600میلیون ریال

- سایر شهرها: 1200میلیون ریال

 • نرخ سود تسهیلات:

- در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری: 17.5 درصد

- در مناطق بافت فرسوده شهری: 16 درصد

 • شرایط متقاضیان:

عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی 

 • روش خرید اوراق: 
 • مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس

        توضیح 1: جهت اطلاع از آخرین قیمت اوراق  می توانید به آدرس الکترونیکی http://www.irfarabourse.com    مراجعه نمایید.

توضیح 2:  جهت خرید اوراق ممتاز و دریافت تسهیلات، ثبت نام در سامانه سجام به آدرس الکترونیکی http://www.sejam.ir   و همچنین دارا بودن کد بورسی الزامی می باشد.

 • مدت بازپرداخت :

- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه از محل اوراق ممتاز در مواردی که طول دوره مشارکت انفرادی از 12 ماه و طول دوره مشارکت مجتمع و شرکت های تعاونی مسکن از 18 ماه تجاوز ننماید بدون احتساب دوران مشارکت، 12 سال می باشد.

- در مواردی که طول دوره مشارکت انفرادی از 12 ماه و طول دوره مشارکت مجتمع و شرکت های تعاونی مسکن از 18 ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک با احتساب مدت مازاد بر 12 ماه یا 18 ماه (به صورت ماه شمار)، حداکثر 12 سال می‌باشد.

توضیح: در مناطق بافت فرسوده شهری در صورتی که طول دوران مشارکت مدنی از 18 ماه تجاوز ننماید، مدت فروش اقساطی حداکثر 15 سال است

 • شرایط تقسیط:

تقسیط مطالبات بانک (اصل و سود) تا سقف های مقرر در سیاست های اعتباری امکانپذیر می باشد.( سقف مجاز در سیاست های اعتباری)

 • ویژگی های ملک مورد معرفی:
  • ملک باید مفروز و شش دانگ، دارای سند مالکیت(ثبتی) یا قرارداد واگذاری زمین شهری قابل ارتهان یا قرارداد اجاره (در اراضی موقوفه) با کاربری مسکونی بوده، در محدوده خدمات شهری قرارداشته باشد.
  • ملک بازداشت و در وثیقه نباشد
  • مشخصات، ابعاد و حدود اربعه زمین باید با سند مالکیت یا برگ واگذاری مطابقت داشته باشد

مفروز: ملک شش دانگ دارای حدود ابعاد و مساحت مشخص به شرح صورتمجلس تفکیکی یا سند مالکیت

در انجام مشارکت برای ساخت زمین های استیجاری ، موجر یا سازمان اوقاف یا متولی در وقف خاص اعلام موافقت نمایند.

 

 • نحوه پرداخت تسهیلات در دوران مشارکت مدنی:
 1.  تعیین هزینه کل اجرای طرح با در نظر گرفتن هزینه احداث ساختمان و سایر هزینه های قابل قبول ( اخذ پروانه ، تهیه نقشه و ..) انجام می پذیرد.
 2. هزینه های مربوط به اخذ پایان کار ، صورت مجلس تفکیکی و گواهی عدم خلاف به عهده شریک بوده و در هزینه کل اجرای طرح در نظر گرفته نخواهد شد.
 3.  سقف تسهیلات قابل پرداخت ، حداکثر 80درصد هزینه کل اجرای طرح خواهد بود.
 4. پرداخت تدریجی سهم الشرکه بانک
 5. پرداخت سهم الشرکه بانک با توجه به تعداد واحدها و پیشرفت فیزیکی کاربین 3 تا 7 مرحله انجام می شود .
 6. مرحله اول پس از انجام حداقل 20 درصد از پیشرفت فیزیکی ساختمان و بر اساس 80 درصد هزینه های انجام شده در پروژه قابل پرداخت است . به شرط آنکه این مبلغ از 50 درصد کل تسهیلات تجاوز نکند . مراحل بعدی نیز حداکثر معادل 80 درصد هزینه های انجام شده در طرح پرداخت می شود این امر نیز مشروط به این است که مبالغ دریافتی در مراحل قبل در پروژه توسط شریک هزینه شده باشد.
 • سایر موارد:

- می‌توان مطالبات بانک را بر روی واحدهای مسکونی احداثی پلاک مورد مشارکت مشروط به عدم تجاوز از سقف‌های تسهیلات فروش اقساطی سرشکن نمود.

- سقف تسهیلات زوجین برای شهر تهران 4میلیارد ریال، مراکز استان و شهرهای بالای 200هزار نفر 3200میلیون ريال و سایر شهرها 2400میلیون ريال است.

 

- پرداخت تسهیلات از محل اوراق ممتاز توام با حساب های تعهدی ( صندوق پس‌انداز مسکن، پس انداز مسکن جوانان) تا سقف های مقرر اوراق گواهی حق تقدم بلامانع می باشد. در اینصورت هر شخص حداکثر می تواند از یک فقره تسهیلات با سپرده استفاده نماید.

نکته1: تقسیط مطالبات بانک شامل اصل و سود دوران مشارکت مطابق با ضوابط مقرر در هر نوع از تسهیلات می‌باشد.

نکته2: حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه بانک از محل انواع حساب های تعهدی (حساب های صندوق پس‌ انداز مسکن و صندوق پس انداز ساخت مسکن (سازنده و بستگان نزدیک) در مواردی که مجموع طول دوران مشارکت مدنی و دوره تاخیر بعد از مشارکت (از تاریخ سررسید قرارداد مشارکت مدنی تا تاریخ انعقاد قرارداد داخلی فروش‌اقساطی) در تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی از 12 ماه و در مجتمع و شرکت های تعاونی مسکن از 18 ماه تجاوز ننماید، 12 سال (بدون احتساب دوران ساخت) و برای حساب پس انداز مسکن جوانان 20 سال تعیین می گردد.

 • مشتری گرامی، شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با دایره ارتباطات مردمی بانک مسکن به شماره تلفن های 61088-021 و 1830-021 تماس حاصل فرمایید.

 

 

تاریخ ویرایش1400/7/21- 9:26

قیمت اوراق قیمت اوراق