رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل حوزه مدیریت

شهلا عباسی
رییس اداره کل حوزه مدیریت
تلفن : 021-88875672
نمابر : 021-82932907
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم