رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل گزینش

سید مرتضی هاشمی مدنی
رییس اداره کل گزینش
تلفن : 021-88381739
نمابر : 021-88381729
آدرس پستی : خیابان طالقانی-نرسیده به چهاراره مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم