فروش اقساطی مواد اولیه،ابزار کار وماشین آلات فروش اقساطی مواد اولیه،ابزار کار وماشین آلات

تسهیلات در بخش های تولید و صنعت، خدمات ، بازرگانی

پرداخت تسهیلات در بخش‌های مذکور به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات هر بخش امکان‌پذیر خواهد بود.

تسهیلات قابل پرداخت به سه قسمت ذیل طبقه‌بندی می شود:

الف ) تامین مالی واحدهای فعال در بخش‌های تولیدی و صنعتی

ب) تامین مالی واحدهای فعال در بخش خدمات

ج) تامین مالی واحدهای فعال در بخش بازرگانی

بانک می‌تواند با توجه به حداکثر میزان رشد سپرده‌ها و وصول نقدی مطالبات تا میزان تعیین شده در سیاست های اعتباری سال 1400، در پایان هر ماه نسبت به مانده پایان اسفند ماه سال 99 و حداکثر تا سقف اعتبار ابلاغی و به میزان رشد حاصله، به متقاضیان واجد شرایط، تسهیلات  بدون سپرده پرداخت نمایند.

شرایط متقاضی:

  • داشتن صلاحیت فنی و تخصصی و توانایی لازم برای انجام معامله موضوع معامله با نوع فعالیت شرکت (شخص حقوقی) مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه باید تناسب داشته باشد.
  • دارای گردش مالی مناسب در حساب جاری و یا حساب سپرده ممتاز با کدهای 8774 و 8775 با متوسط موجودی حداقل 15% مبلغ تسهیلات مصوب در بازه زمانی یک‌سال گذشته یا به تناسب جهت بازه‌های زمانی کمتر یا بیشتر از مدت یاد شده (به طور مثال جهت دوره 6 ماهه کسب رسـوب حساب به میزان حداقل 30% مبلغ تسهیلات)
  • نکته: اعطای تسهیلات کوتاه مدت(حداکثر3ماهه) مشروط به کسب رسوب 6ماهه در حساب های فوق حداقل به میزان 15% می باشد.

- تاریخ شروع محاسبات جهت بررسی رسوب حساب مورد انتظار بانک حداکثرتا 36 ماه قبل از ارایه درخواست قابل پذیرش می‌باشد.

- کسب رتبه اعتباری BBB

- ارایه وثایق قابل قبول شعبه

 

الف-تامین  مالی واحدهای تولیدی و صنعتی:

  1. تامین سرمایه در گردش

 به منظور تهیه مواد اولیه، بسته‌بندی، لوازم یدکی، ابزارکار مصرفی، حقوق و دستمزد مورد نیاز این واحدها

سقف تسهیلات: 60درصد میانگین میزان فروش سه دوره اخیر متقاضی(بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی)

حداکثر مدت بازپرداخت: 12ماه (بصورت یکجا یا اقساط)

اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه­مدت (حداکثر 3 ماهه) به واحدهای مذکور مشروط به کسب رسوب شش‌‌ماهه در حساب­های اعلام شده در بند 61 حداقل به میزان 15% مبلغ تسهیلات درخواستی درقالب عقد مرابحه و به صورت نسیه دفعی یا اقساطی امکان­پذیر می­باشد.

  1. تامین سرمایه جهت خرید دارایی ثابت

ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات و غیره (نو و دست اول)

سقف تسهیلات : حداکثر تا 80% ارزش پیش‌فاکتور

حداکثر مدت بازپرداخت: حداکثر به مدت 36 ماه (بصورت اقساط)

  1. پرداخت تسهیلات بدون سپرده منوط به وجود اعتبار شعبه می باشد.

 

ب- تامین  مالی واحدهای بخش خدمات:

  1. تامین سرمایه در گردش

 به منظور تهیه مواد اولیه، بسته‌بندی، لوازم یدکی، ابزارکار مصرفی، حقوق و دستمزد مورد نیاز این واحدها

سقف تسهیلات: 60درصد میانگین میزان فروش سه دوره اخیر متقاضی

حداکثر مدت بازپرداخت: 12ماه (بصورت یکجا یا اقساط)

اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه­مدت (حداکثر 3 ماهه) به واحدهای مذکور مشروط به کسب رسوب شش‌‌ماهه در حساب­های اعلام شده در بند 61 حداقل به میزان 15% مبلغ تسهیلات درخواستی درقالب عقد مرابحه و به صورت نسیه دفعی یا اقساطی امکان­پذیر می­باشد.

  1. تامین سرمایه جهت خرید دارایی ثابت

ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات و غیره (نو و دست اول)

سقف تسهیلات : حداکثر تا 80% ارزش پیش‌فاکتور

حداکثر مدت بازپرداخت: حداکثر به مدت 36 ماه (بصورت اقساط)

  1. پرداخت تسهیلات بدون سپرده منوط به وجود اعتبار شعبه می باشد.

 

ج- تامین مالی متقاضیان بخش بازرگانی:

اعطای تسهیلات جهت خرید تجهیزات نو و دست­اول مورد نیاز فعالین بخش بازرگانی

سقف تسهیلات:  حداکثر تا­80% ارزش پیش فاکتور

حداکثر مدت بازپرداخت: حداکثر به مدت 36 ماه (به صورت اقساطی )

  1. پرداخت تسهیلات بدون سپرده منوط به وجود اعتبار شعبه می باشد.

 

تاریخ ویرایش1400/1/7- 10:43