پایانه کیوسک پایانه کیوسک

انتقال وجه / پرداخت اقساطوب کیوسک بانک مسکن :

برای دسترسی به منوی انتقال وجه یا پرداخت اقساط پس از  وارد نمودن مسکن کارت به کیوسک بانک مسکن توسط مشتری و انتخاب  منوي "انتقال وجه" و زیر منوی "انتقال وجه" و یا "پرداخت اقساط" امکان انتقال وجه به کارت مقصد یا حساب (با کد شبا) و یا پرداخت اقساط مشتری فراهم گردیده است.

صورتحساب :

مشتری از طریق منو صورتحساب می تواند بوسیله زیر منو "صورتحساب "، 10 گردش آخر مسکن کارت  و از طریق زیر منو "صورتحساب دوره ای"، صورتحساب در بازه زمانی مشخص را چاپ نماید.

پرداخت قبض (تکی و گروهی):

مشتری با مراجعه به دستگاه کیوسک و وارد نمودن کارت و رمز خود از طریق گزینه پرداخت قبض به دو صورت می تواند از این سرویس استفاده نماید

پرداخت از طریق صفحه کلید: با انتخاب این گزینه مشتری می بایست ابتدا شناسه قبض و سپس شناسه پرداخت قبض خود را وارد نماید.

پرداخت از طریق بارکد خوان: با انتخاب این گزینه قسمت بارکد خوان دستگاه کیوسک فعال شده و مشتری می بایست قسمت بارکد قبض خود را مقابل قسمت بارکد خوان دستگاه قرار دهد.

شارژ موبایل:

مشتری از طریق منو "خدمات دیگر" ، پس از ورود به منوی "شارژ موبایل" با انتخاب اپراتور و نوع شارژ ، می تواند از لیست مبالغ، مبلغ مورد نظر را انتخاب و پس از تایید نسبت به دریافت شارژ اقدام می نماید.

برداشت بدون کارت :

در این نوع سرویس مشتری دارای مسکن کارت با مراجعه به یکی از دستگاه های کیوسک مسکن ابتدا کارت و رمز خود را وارد می کند.سپس از طریق منوی "خدمات دیگر" نسبت به انتخاب گزینه " برداشت بدون کارت" اقدام نموده وپس از فشردن گزینه"صدور قبض برداشت بدون کارت" مبلغ درخواستی خود را که می بایست حداقل ۵۰ هزار ریال و حداکثر ۲ میلیون ریال باشد وارد می نماید.

ابطال برداشت بدون کارت:

مشتری از طریق منو "خدمات دیگر" ، پس از ورود به منوی " ابطال برداشت بدون کارت " می تواند با ورود کد پیگیری دریافت شده در درخواست برداشت بدون کارت و مبلغ مورد نسبت به ابطال درخواست اولیه اقدام نماید.

تغییر رمز اول:  از طریق این سرویس مشتری می تواند رمز اول کارت خود را تغییر دهد.

تخصیص یا تغییر رمز دوم: با این سرویس مشتری می تواند به کارت خود رمز دوم تخصیص داده یا نسبت به تغییر رمز دوم از قبل اختصاص داده شده اقدام نماید.

شارژ برچسب ETC:

مشتری از طریق منو "خدمات دیگر" ، پس از ورود به منوی "شارژ برچسب "  می تواند با ورود مبلغ بالای 30000 ریال و شماره تگ نسبت به شارژ برچسب خود اقدام نماید.

تغییر حساب پیش فرض:

مشتری از طریق منو "خدمات دیگر" ، پس از ورود به منوی "تغییر حساب پیش فرض" می تواند از بین حسابهای متصل به یک کارت خود، حسابی را به عنوان حساب پیش فرض انتخاب نماید

تاریخ ویرایش1398/7/14- 7:8