تسهیلات انفرادی و مجتمع سازی تسهیلات انفرادی و مجتمع سازی

تسهیلات  انفرادی و مجتمع‌ساز

بانک می‌تواند با توجه به حداکثر میزان رشد سپرده‌ها و وصول نقدی مطالبات تا میزان تعیین شده در سیاست های اعتباری سال 1400، در پایان هر ماه نسبت به مانده پایان اسفند ماه سال 99 و حداکثر تا سقف اعتبار ابلاغی و به میزان رشد حاصله، به متقاضیان واجد شرایط، تسهیلات  بدون سپرده پرداخت نمایند.

پرداخت تسهیلات بدون سپرده منوط به وجود اعتبار شعبه می باشد.

 

سقف تسهیلات مشارکت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی

 

سقف تسهیلات

پروژه های احداثی با استفاده از فناوری های نوین

پروژه های احداثی بدون استفاده از فناوری های نوین

  منطقه

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌‌‌ای 1

      سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سایر سازندگان2

سقف تسهیلات اعطایی  به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌‌‌ای 3

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌‌‌ای 4

شهرهای تهران –اصفهان-شیراز- مشهد-تبریز- کرج-اهواز-بندرعباس-بوشهر -قم-ساری-رشت

000ر000ر500ر4

000ر000ر500ر3

000ر000ر000ر3

000ر000ر200ر1

سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت

000ر000ر000ر4

000ر000ر000ر3

000ر000ر500ر2

000ر000ر000ر1

سایر شهرها

000ر000ر000ر3

000ر000ر500ر2

000ر000ر000ر2

000ر000ر700

 

 

 • چنانچه پروژه‌ای دارای مالکین متعدد بوده و احدی یا تعدادی از ایشان حایز شرایط باشند، اعطای تسهیلات بر روی تمامی واحدهای مورد مشارکت امکان‌پذیر می‌باشد
 • چنانچه پروژه‌ای دارای مالکین متعدد بوده و احدی یا تعدادی از ایشان حائز شرایط سازندگان حرفه‌ای باشند، اعطای تسهیلات بر روی تمامی واحدهای مورد مشارکت تا سقف مبالغ مندرج در ستون­های 1 و 3 جدول فوق امکان­پذیر می‌باشد.‌
 • افزایش سقف تسهیلات به ازای هر واحد جهت متقاضیان مشمول ستون 4 جدول فوق تا سقف 000ر000ر000ر2 ریال در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت، تا سقف 000ر000ر600ر1 ریال در سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و تا سقف 000ر000ر200ر1 ریال در سایر مناطق شهری مشروط به ارائه اوراق ممتاز به میزان مابه‌التفاوت سقف­های مندرج در ستون شماره 4 و مبالغ اعلامی در این بند، امکان­پذیر می‌‌باشد.

 

مدارک جهت شناسایی سازندگان حرفه ای:

 

- اشخاص حقیقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

      پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی

    وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان

       پروانه اشتغال به کار مهندسی

     وزارت راه و شهرسازی

موضوع فعالیت: عمران- عمران و معماری

صلاحیت‌های نظارت، طراحی و اجرا

      پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی ساختمان

     وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان که بیش از 5 سال از تاریخ صدور پروانه ایشان                       گذشته به شرط ارائه مستندات احداث حداقل 20 واحد مسکونی

 

 

 

اشخاص حقوقی:

 

نوع صلاحیت

مرجع صادرکننده

شرایط

پروانه انبوه‌سازی

   وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی حقوقی

     وزارت راه و شهرسازی

دارندگان صلاحیت نظارت، طراحی­و­اجرا در بخش ساخت وساز  (صلاحیت‌های برق و مکانیک مد نظر نمی‌باشد)

گواهی صلاحیت پیمانکاری

     سازمان برنامه و بودجه

 تمامی دارندگان گواهی صلاحیت پیمانکاری صادره از سازمان برنامه و بودجه که در رشته ساختمان و راه رتبه‌بندی یا تعیین صلاحیت شده‌اند

 

 

توضیح: شناسایی سازندگان تجربی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و بررسی اعطای تسهیلات، صرفاً در صورت ارائه مدارک و مستندات بابت سابقه احداث واحدهای مسکونی و یا ارائه قرارداد رسمی ساخت، تنظیمی نزد دفاتر اسناد رسمی فی‌مابین مالکین و سازندگان حرفه‌ای پس از اخذ مجوز از مدیریت شعب امکان­پذیر می‌باشد..

 

شرایط حساب جاری یا حساب ممتاز متقاضی :

 1. متقاضی می‌بایست دارای گردش مالی مناسب در حساب جاری و یا حساب سپرده ممتاز با کدهای 8774 و 8775 باشد .
 2. رسوب در حساب جاری و حساب هاب ممتاز کد 8774 و 8775  می بایست به میزان حداقل 30% مبلغ تسهیلات به مدت 6 ماه و یا حداقل 15% مبلغ تسهیلات به مدت یک سال یا متناظر با آن باشد.
 3. در پروژه‌های احداثی مطابق با الگوی تقاضا (در استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، قزوین و گیلان واحدهای تا 80 متر مربع و در سایر استان‌ها بین 80 تا 100 متر مربع) کسب رسوب، به میزان 10%  مبلغ تسهیلات مصوب در بازه زمانی یک سال گذشته، یا به تناسب جهت بازه‌های زمانی کمتر یا بیشتر از مدت یادشده (به طور مثال جهت دوره 6 ماهه کسب رسوب حساب به میزان حداقل 20% مبلغ تسهیلات) امکانپذیر می‌باشد.
 4. تاریخ شروع محاسبات جهت بررسی رسوب حساب مورد انتظار بانک حداکثر تا 36 ماه قبل از ارایه درخواست قابل پذیرش می‌باشد. 
 5. کسب رتبه اعتباری BBB

 

نرخ سود :

 1. نرخ سود تسهیلات بدون سپرده در دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی  18 درصد است .
 2. نرخ سود تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم و انواع حساب های تعهدی تابع ضوابط ذیربط می باشد .
 3. در اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به سازندگان حرفه ای با استفاده از تکنولوژی جدید، فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی  در پروژه مسکونی، یک درصد تخفیف نرخ سود در پایان قرارداد مـشارکت مدنی اعمال می گردد.
 4. نرخ وجه التزام این تسهیلات 24 درصد می باشد .

 

شرایط ملک :

ملک معرفی شده جهت استفاده از تسهیلات ساخت باید مفروز ، شش دانگ ، دارای سند مالکیت (ثبتی) ، قرارداد واگذاری زمین شهری قابل ارتهان و یا سند اعیانی دارای عرصه اوقافی باشد .

 

مدت اولیه و تمدید مدت قراردادهای مشارکت مدنی

مدت اولیه قراردادهای مشارکت مدنی در بخش مسکن، با توجه به نظر ارزیاب و حداکثر تا 36 ماه با درنظرداشتن حجم پروژه، هزینه باقی­مانده و میزان پیشرفت فیزیکی درزمان بازدید به شرح ذیل تعیین می­گردد:

-  تا 5 واحد مسکونی حداکثر 15 ماه                  

- 6 تا 20 واحد مسکونی حداکثر21 ماه

-  21 تا 50 واحد مسکونی حداکثر 24 ماه

- 51 تا 100 واحد مسکونی حداکثر 30 ماه

- از 101 واحد مسکونی و بیشتر حداکثر  36 ماه

 

 

 

 
توضیح 1-جهت دسترسی به شرایط کلی و اطلاعات کامل تسهیلات مشارکت مدنی به لینک زیر مراجعه نمایید.
 
توضیح 2 -ضمنا بانک مسکن در راستای حمایت از سازندگان و انبوه سازان و خریداران واحدهای آنان ، از طریق طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن راهکار جدیدی را برای خریداران واحدهای مسکونی ارایه نموده است که شرایط کامل آن در لینک زیر قابل مشاهد می باشد.
 

 

تاریخ ویرایش1400/1/7- 10:2