اداره کل اعتبارات و تامین مالی اداره کل اعتبارات و تامین مالی

بازگشت

رییس اداره کل اعتبارات

رضا صالحی شهرابی
رییس اداره کل اعتبارات
تلفن : 021-88779462
نمابر : 021-88884027
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی