مدیریت امورمالی مدیریت امورمالی

بازگشت

مدیر امور مالی

صابرعسكرپور
مدیر امور مالی
تلفن : 021-66707015
نمابر : 021-64572182
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن

ساختار سازمانی ساختار سازمانی