اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول

رییس اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
آدرس پستی : آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-88794509
نمابر : 021-88794509
اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول - معاون داده کاوی
آدرس پستی : آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-88797821
نمابر : 021-88797821
اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول - معاون تحقیقات بازار و توسعه محصول
آدرس پستی : خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونك، خيابان عطار، نبش خيابان تك شمالي، ساختمان ادارات مركزي بانك مسكن، طبقه سوم
تلفن : 021-88781253
نمابر : 021-88781253
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی