مدیریت امور ارتباطات و حوزه مدیریت مدیریت امور ارتباطات و حوزه مدیریت

مسعود ایزدی
مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت
تلفن : 021-88875143
نمابر : 021-82932102
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول

ساختار سازمانی ساختار سازمانی