پادکست پادکست

مسابقه اینستاگرامی هفته بیست و یکم
كدام یك از روش های بازپرداخت اقساط ، مشمول جایزه خوش حسابی نمی شود؟
مشروح خبر بانک مسکن971107
#تسهیلات بدون سپرده#تسهیلات ساخت#تسهیلات خرید#جعاله#صندوق یکم#اوراق ممتاز
برنامه پرسش و پاسخ بانک مسکن 971101
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
مسابقه اینستاگرامی هفته بیستم
در كدام یك از سرویس های بانك مسكن می توان بازه های زمانی مشخص را برای پرداخت های به موقع تعریف نمود؟
مشروح خبر بانک مسکن971030
#پرداخت اقساط#حواله منظم#سجام#تمدید مهلت ثبت نام
برنامه پرسش و پاسخ بانک مسکن 971024
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
مسابقه اینستاگرامی هفته نوزدهم
سقف تسهیلات روستایی و نرخ سود آن چقدر می باشد؟
مشروح خبر بانک مسکن971023
#سامانه شهاب#سامانه نهاب#صدور دسته چک#شناسایی مشتریان
برنامه پرسش و پاسخ بانک مسکن 971017
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
مسابقه اینستاگرامی هفته هجدهم
حداكثرسقف تسهیلات دریافتی از محل حساب جوانان افتتاحی سال 97، در شهر تهران پس از 10،5 و 15 سال سپرده گذاری به ترتیب چقدر است؟
مشروح خبر بانک مسکن971016
#محاسبه سودکوتاه مدت عادی#روز شمار#ماه شمار#حساب ممتاز#جوانان
برنامه پرسش و پاسخ بانک مسکن 971010
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
مسابقه اینستاگرامی هفته هفدهم
حساب جوانان قابلیت تبدیل به كدام حساب را دارد؟
مشروح خبر بانک مسکن971009
#کیوسک بانک#تراکنش#قانون چک
برنامه پرسش و پاسخ بانک مسکن 971003
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
مسابقه اینستاگرامی هفته شانزدهم
كارمزد پذیرش اوراق گواهی حق تقدم، هنگام پرداخت تسهیلات چه مقدار می باشد؟
مشروح خبر بانک مسکن 971002
#درگاه پرداخت اینترنتی#کارت سوخت#مسکن کارت
مسابقه رادیو اینترنتی هفته پانزدهم
اگر مشتری از خرید ملك ارزیابی شده منصرف شده باشد كارمزد ارزیابی مجدد چه مبلغی می باشد؟
برنامه پرسش و پاسخ بانک مسکن 970926
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
مشروح خبر بانک مسکن 970925
#برداشت بدون کارت#نقل و انتقال سند#تسهیلات