صندوق اجاره ای (صندوق امانات) صندوق اجاره ای (صندوق امانات)

1. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با داشتن یکی از انواع حسابها نزد شعب بانک مسکن می توانند از صندوق امانات این بانک استفاده نمایند. در صورتی که تقاضای استفاده از صندوق امانات بیش از ظرفیت های موجود باشد مشتریان خوش حساب بانک در استفاده از این خدمات در اولویت خواهند بود.
 
2. حق استفاده از صندوق امانات شخصی است و قابل انتقال به دیگران نمی باشدو تنها شخص اجاره کننده مجاز به استفاده از آن می باشد مگر آن که مشتری طبق مقررات حق استفاده از صندوق امانات را به وکیل خود واگذار نماید.

3. در مورد متقاضیان بی سواد و سایر افرادی که به تنهایی قادر به انجام امور شخصی و قانونی خود نمی باشند همراهی یک فرد معتمد جهت انجام امور قانونی و قرایت مفاد قرار داد الزامی می باشد.
4. میزان اجاره بهای صندوق امانات به صورت نقدی وبرای مدت یک سال تعیین و دریافت می گرددهمچنین مبلغی به عنوان ودیعه نزد بانک باقی خواهد ماند ( ودیعه مشتری نزد بانک ، در خاتمه اجاره یا فسخ قرارداد پس از کسر بدهی های احتمالی به وی مسترد می گردد.)

5. صندوق امانات بانک با توجه به نیاز مشتریان در اندازه های متفاوت طراحی گردیده است به طوری که هرگونه اشیا، اسناد و مدارک با ارزش خود رانگهداری نمایند.

6.جهت استفاده از صندوق امانات ، ودیعه و اجاره بهای یکساله که نسبت به ابعاد صندوق ( بزرگ، متوسط، کوچک ) متفاوت می باشد ، دریافت می گردد .

7. تمدید اجاره صندوق امانات به درخواست مشتری و با موافقت بانک امکان پذیر است .

تذکرات:
تذکر 1. لازم است اشیا نگهداری شده در صندوق امانات از اشیا ممنوعه نباشد و بر اثر فاسد شدن و علل دیگر به صندوق بانک خسارت وارد نیاورد.
تذکر 2. هنگام واگذاری صندوق امانات یک یا دو کلید به اجاره کننده صندوق تحویل داده می شود .بهتر است مشتری کلید های صندوق امانات را به صورت مجزا نگهداری نماید تا در صورت مفقود شدن یک کلید امکان دسترسی وی به کلید دیگر میسر باشد.
تذکر 3. دارندگان صندوق امانات فقط در ساعات اداری کار بانک می توانند به صندوق خود مراجعه نمایند.


صندوق امانات مشترک

 
در راستای ارایه خدمات به مشتریان و دارندگان صندوق امانات نزد بانک،اجاره صندوق امانات مشترک به متقاضیان،امکان پذیر گردید.لذا اجاره صندوق امانات اشتراکی و یا تبدیل صندوق امانات انفرادی به اشتراکی ضمن رعایت ضوابط ذیل میسر می باشد:
 
1.مشخصات کامل تمامی اجاره کنندگان در قرارداد اجاره صندوق و نیز نمونه فرم << مشخصات متقاضی استفاده از صندوق امانات >> درج گردد.
2.نحوه توافق فی مابین اجاره کنندگان در خصوص مراجعه و استفاده از صندوق امانات،تمدید و یا فسخ قرارداد،بطور انفرادی(هر یک به تنهایی) و یا اشتراکی،در فرم الحاقیه قرارداد و مقررات اجاره صندوق توسط اجاره کنندگان تعیین و به امضای هر یک از شرکا برسد.
3.در صندوق امانات مشترک ،اجاره کنندگان حق اعطای وکالت در استفاده از صندوق به غیر را ندارند.
4.اجاره صندوق امانات بصورت اشتراکی صرفا" فی مابین بستگان(پدر-مادر-خواهر-برادر-همسر-فرزند-پدربزرگ-مادربزرگ-نوه) امکان پذیر می باشد.

 
 

مدارک لازم جهت اجاره صندوق امانات
 

الف .  اشخاص حقیقی :

  • فرم درخواست متقاضی
  • سه قطعه عکس 4*3 رنگی ( گذرنامه ای ) و نیز یک قطعه عکس وکیل احتمالی وی
  • اصل شناسنامه و یک برگ فتوکپی از تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و وکیل احتمالی وی
  • اصل و کپی کارت ملی متقاضی و وکیل احتمالی وی
  •  مطالعه و امضای قرارداد اجاره
  • فرم الحاقیه قرارداد و مقررات اجاره صندوق (برای صندوق امانات مشترک)

ب. اشخاص حقوقی:

  • ارایه رونوشت اساسنامه شرکت
  • روزنامه رسمی حاوی صاحبان امضای مجاز
  • مشخصات صاحبان امضای مجاز
  • روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات ثبت شده شرکت
1
مستقل مرکزی تهران
2 تجریش تهران
3 توحید تهران
4 کریمخان زند تهران
5 مرکزی بندرعباس
6 مرکزی مشهد
7 مرکزی کرمانشاه
8 مرکزی رشت
9 مرکزی همدان
10 مرکزی کرمان
11 مرکزی ساری
12 هفده شهریور سمنان
13 مرکزی زاهدان
14 محتشم کاشان
15 مرکزی کیش
16 مرکزی اراک
17 مرکزی یاسوج
18 ناهار خوران گرگان
19 صفاییه یزد
20 مرکزی اصفهان
21 مرکزی بیرجند
22 مرکزی سنندج
23 مرکزی زنجان
24 شهید کشوری ایلام
25 مرکزی قزوین
26 مرکزی ارومیه
27 مرکزی اهواز
28 بسیج اردبیل
29 مرکزی کرج

   

تاریخ ویرایش1399/12/2- 13:44

صندوق امانات