شعبه مستقل مرکزی تهران شعبه مستقل مرکزی تهران

رییس شعبه مستقل مرکزی تهران
آدرس پستی : تهران-میدان امام خمینی-خیابان فردوسی
تلفن : 021-66717173
نمابر : 021-66701824
معاون ارزی شعبه مستقل مرکزی تهران
آدرس پستی : تهران-میدان امام خمینی-خیابان فردوسی
تلفن : 021-66747954
نمابر : 021-66747954
معاون شعبه مستقل مرکزی تهران
آدرس پستی : تهران-میدان امام خمینی-خیابان فردوسی
تلفن : 021-66704223
نمابر : 021-66704223
 

مدیریت شعب شرق تهران مدیریت شعب شرق تهران

مدیر شعب شرق تهران
آدرس پستی : تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-پلاک ۱۳۲
تلفن : 021-22914242-6
نمابر : 021-22221504
مدیریت شعب منطقه شرق تهران - معاون مالی و فناوری
آدرس پستی : تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-پلاک 132
تلفن : 021-22914248
نمابر : 021-22223097
مدیریت شعب منطقه شرق تهران - معاون اداری و پشتیبانی
آدرس پستی : تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-طبقه سوم-پلاک 132
تلفن : 021-22914249
نمابر : 021-22223097
 

مدیریت شعب غرب تهران مدیریت شعب غرب تهران

مدیر شعب غرب تهران
آدرس پستی : تهران-میدان ونک-خ شهید خدامی-روبروی سازمان ملی زمین و مسکن-پلاک43
تلفن : 021-88649016-19
نمابر : 021-88648789
مدیریت شعب منطقه غرب تهران - معاون اداری و پشتیبانی
آدرس پستی : تهران-میدان ونک-خ شهید خدامی-روبروی سازمان ملی زمین و مسکن-پلاک43
تلفن : 021-88649012
نمابر : 021-88648789
مدیریت شعب منطقه غرب تهران - معاون اجرایی
آدرس پستی : تهران-میدان ونک-خ شهید خدامی-روبروی سازمان ملی زمین و مسکن-پلاک43:
تلفن : 021-88649016-19
نمابر : 021-88648789
مدیریت شعب منطقه غرب تهران - معاون مالی و فناوری
آدرس پستی : تهران-میدان ونک-خ شهید خدامی-روبروی سازمان ملی زمین و مسکن-پلاک43
تلفن : 021-88649016-19
نمابر : 021-88648789
 

مدیریت شعب مرکز تهران مدیریت شعب مرکز تهران

بازگشت

سرپرست مدیریت مرکز تهران

سعید رضا کوهی
سرپرست مدیریت مرکز تهران
تلفن : 021-88381732
نمابر : 021-88381727
آدرس پستی : تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی-طبقه فوقانی شعبه طالقانی

رؤسای حوزه تهران رؤسای حوزه تهران

رئیس حوزه غرب استان تهران
آدرس پستی : تهران -اندیشه-فاز1-بلوارشهید دینا مالی-کوچه ارغوان9-پ4
تلفن : 021-65531555
نمابر :
رئیس حوزه جنوب غرب استان تهران
آدرس پستی : تهران -اسلامشهر-خیابان مطهری-نبش کوچه2-پلاک60
تلفن : 021-56118575
نمابر :
رئیس حوزه جنوب استان تهران
آدرس پستی : قرچک،بلوار امام خمینی،خیابان شهید بالاخان زیادی پلاک 132
تلفن : 021-36431416
نمابر :